Аква Нет ООД - Вашият системен интегратор
контакт
1125 София
бул. Г. М. Димитров 54, ет.4, офис 403

тел. 02 9606509
факс 02 9606510

info@akvanet.com
www.akvanet.com
skype: for4me
сертификати


екип
Васил Георгиев - управител
vgeorgiev@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
 
Константин Рибаров - управител
kribarov@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
 
Антон Георгиев - системен администратор
ageorgiev@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
 
Константин Томанов - системен администратор
ktomanov@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
 
Пеньо Иринов - системен администратор
pirinov@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
 
Николай Василев - системен администратор
nvasilev@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
 
Димитър Кожухаров - системен администратор
dkojuharov@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
 
Лазар Борисов - системен администратор
lborisov@akvanet.com
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Desktop Support Technician
възстановяване на данни
Механична повреда по твърдия диск? Лоши сектори? Токов удар, пожар или заливане с течност? Вашите данни могат да бъдат изложени на много рискове!

Запазете спокойствие! Аква Нет ООД е специализирана в областта на възстановяването на данни от всякакъв тип цифрови носители на информация.

Научете повече
ново
Посетете новия ни онлайн бутик за декорация на лаптопи и хладилници
Очакват ви хиляди модели!