Търси

Филми

Структурата на кристала (Struktura krzysztalu)

Описание:

"Авторът не се идентифицира напълно с нито един от героите си, защото вижда ограничеността, отсъствието на  универсалност, характерно за нормите на съществуване на всеки от тях. Марек - това не е цялата наука, Ян също не е цялата природа и още повече целия живот. Противопоставянето Марек-Ян не изчерпва при Зануси всички възможни конфликти, пораждани от прогреса на науката."  
                          
Валентин Михалкович

"ЗЛАТЕН ДРОЗД" ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО на фестивала в Лагов, "ВАРШАВСКА СИРЕНА" и множество други награди

Година: 1969
Времетраене: 78 мин.
Режисьор
Кшищоф Зануси
Актьори
Барбара Вжешинска, Анджей Жарнецки
Държава
Полша