Търси

За нас

Мисия на филмотеката

Всяка филмотека представлява колекция от филмите на една нация. Филми, които в повечето случаи са уникални. Филмотеката по нещо прилича на музей или библиотека. Но докато книгите се издават в големи тиражи, филмите се печатат в десетина копия, а понякога се пази само едно. Щом изчезне - изчезва завинаги. Затова на единичните филмови копия се гледа като културни паметници, които принадлежат не само на отделните държави, но и на цялото човечество. Филмите са документи, в които нагледно е записано времето, историята на века, образът на човечеството с неговите драми, радости, върхове и падения. Филмотеките, които боравят с уникални архивни ценности, са под закрилата на ЮНЕСКО.  

Да съхранява за поколенията "движещите се образи" - това според терминологията на ЮНЕСКО е първата и основна функция на филмовия архив. 

Основните задачи на БНФ към момента са: колекциониране, реставриране, консервиране и съхранение на филмови и отнасящи се до киното нефилмови архивни ценности от националното и световното изкуство; всички видове аудиовизуални документи с документално-историческа и художествена стойност; обработка на фондовете чрез каталогизиране и създаване на съответната документация за киното; използване на фондовете за научна и изследователска работа; показването на филмите за образователна и културна дейност.

top

Структура

 

Структурните звена в БНФ са следните:

  • Ръководство 

      Директор

Антония Ковачева е родена на 13.06.1956 г. в гр. София. Следвала е планиране във ВИИ "Карл Маркс" (1972-1975, днес УНСС). Завършила специалност „Кинознание” във ВИТИЗ „Кр. Сарафов” през 1980 г. Работи в Българска национална филмотека от 1980 г. като редактор,  старши експерт-киновед, главен редактор на алманаха “Кино и време”, завеждащ международни връзки. Била е филмов наблюдател на “24 часа”, “Стандарт”, сп. “Сега”, “Капитал лайт”, “Труд”, сп. “Нея”, „Труд”, „Преса”. Автор е на многобройни публикации в сп. “Български филми”, “Киноизкуство”, “Филмови новини”, “Кино и време”,  fipresci.org, сп. “Кино”, в-к “Култура”, сп. “Егоист”, “ММ”, “Харпърс базар”, периодични издания в Австрия, Румъния, Словения и др. Член на редица художествени комисии към БНТ и НФЦ. Член на ФИПРЕССИ (Международна федерация на филмовите критици) и на нейни журита на международните фестивали в Краков, Оберхаузен, Лайпциг, Троя, Котбус, Ротердам (президент), Карлови Вари и др. Председател на гилдия Критика към СБФД (2007- 2012), член на  борда на гилдия „Критика” към СБФД от 2013 г. Лауреат на наградата на СБФД за оперативна критика за 2000 - 2002 г.  
От ноември 2013 г. е директор на Българска национална филмотека.

  

  • Административен отдел

  • Направление "Филмов фонд"  

  • Направление "Обработка на филмовата информация, репертоар и програми"  

  • Кино "Одеон" 

top

Международен статут

От 1959 БНФ е редовен член на Международната федерация на филмовите архиви (ФИАФ), като с международното си признание поема задължения по опазване на българската част от световното филмово наследство.

top

Достъп до колекцията

Голяма част от филмовата колекция може да бъде видяна на екрана на кино "Одеон". Филмите се показват в контекста на изготвен годишен календарен план с чествания на юбилеи, дати и събития от българското и чуждото кино. Те се организират по теми и цикли в рамките на месеца и от там за седмицата. Често това се прави в сътрудничеството на сродни обществени, творчески и киноразпространителски организации. Съдействие оказват и културните институти към посолствата в България.

БНФ съхранява и нефилмов фонд, който включва най-богатата библиотека за кино в България, плакати, списания, изрезки от вестници, монтажни листове, фотоси, брошури, документи и публикации.

Филмовия и нефилмов фонд на БНФ е на разположение на творци, специалисти, студенти и почитатели на киното.

filme porno nastri cazzo

top

Хранилища

Филмовият архив е разположен в момента в няколко града: София, Стара Загора и Белоградчик.

Основната база, в която се съхранява филмовият фонд на БНФ е в непосредствена близост до Киноцентър Бояна.

Предстои реконструкция и доизграждане на съвременно хранилище, в което да се съберат всички материали от страната.

top