Търси

Филми

Птици долитат (Птици долитат)

Описание: „За какво е този филм? За редките птици на Добруджа, за красотата на българската земя, за хората, които искат да живеят в съзвучие с тази красота. Отношението „човек-природа” интересува режисьора отдавна. Още първите му документални филми говорят за този интерес. Той преминава по-късно през ”Земя” и „Шибил”, за да изкристализира в „Птици долитат”. С някакво пантеистично увлечение Жандов навлиза в природните красоти. Той търси в тях не разтуха и успокоение, а най-често еквиваленти и контрапунктове на драматичното действие. Орнитолозите, които се грижат за редките птици, децата, които им помагат, са за режисьора чисти и светли натури. Те чувстват природата, сливат се с нея. Жандов така се трогва от това единение, че първоначално загатнатите конфликти постепенно губят значението си, за да останат само идилията, феерията от цветове, плясъкът на крила, водни пръски, изгреви и залези.“

Григор Чернев

Награда на Комитета по туризма при Министерския съвет, Варна, 1971
Сертификат за достойнство, Монреал, 1973

Година: 1971
Времетраене: 95 мин.
Режисьор
Захари Жандов
Сценарист
Петър Славински, по романа му „Птици долитат при нас”
Оператор
Иван Босев, Емил Кодов
Актьори
Йордан Митов, Нели Топалова, Борислав Иванов, Виктор Данченко
Музика
Александър Бръзицов
Държава
България