Търси

Филми

Филми от 60-те години на Любен Цолов (Филми от 60-те години на Любен Цолов )

Описание: Ирански майстори - 1969, реж. Любен Цолов, 10 мин.
Показано е майсторството на златари, медникари, резбари, показани са дворци, детайли от гривни, пръстени, вази, килими - дело на сръчните ръце на иранските майстори.

Исфахан - 1969, реж. Любен Цолов, 14 мин.
Филм за миналото и настоящето на старата столица на Иран. Показани са кадри от двореца Чожел Сотун, двореца Али Капу, джамията Шейх Лотвола, джамията Шах Абас - детайли от стенописи и мозайки.

Старинни персийски игри - 1969, реж. Любен Цолов, 8 мин.


Година: 1969
Времетраене: 32 мин.