Търси

Филми

Филми на ЮЛИЙ СТОЯНОВ от 60-те години (Филми на ЮЛИЙ СТОЯНОВ от 60-те години)

Описание: 30 МАЙ - 2 ЮНИ - 1967, 10 мин.

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА - 1969, 19 мин.

100 години БАН - 1969, 29 мин.

Година: 1967-1969
Времетраене: 58 мин.
Държава
България