Търси

Законова база

Филмовият архив е основан в 1952 като част от национализираната кинематография в България. С постановление № 91 от 31.01.1952 на Министерски Съвет е създаден Държавен киноархив по история на кинематографията.

През 1959 със заповед № 9 от 21.01.1959 на Министерството на просветата и културата се определят задачите на Държавния киноархив: "да колекционира, реставрира и съхранява филмите и отнасящото се до киното, нефилмово национално архивно богатство, да обработва и използва за разпространение кинематографична информация и култура".

Държавна агенция "Архиви" (бившето Главно управление на архивите към Министерския съвет) методически ръководи дейността на БНФ.

През 1994 с Постановление № 128 от 11.07.1994 на Министерски съвет се определя статута за дейността на БНФ като държавен културен институт с национално значение.

Днес БНФ е със статут на национален културен институт, подчинен пряко на Министерство на културата, юридическо лице на бюджетна издръжка.

Съгласно Закона за държавния архивен фонд и Правилника за неговото приложение БНФ има статут на орган за управление на държавния филмов архив.