Търси

Филмов фонд

     БНФ съхранява държавния филмов архив, който съдържа 15 000 заглавия, с над 40 000 копия или 300 000 филмови части.

Българските филми са 9 528 заглавия:

  • 5 844 документални и научно-популярни
  • 2 364 кинопрегледа
  • 700 игрални
  • 620 анимационни филма, кинопрегледи, хроники и периодики

Чуждестранният филмов фонд включва 4 348 чуждестранни заглавия от 54 страни:

  • 3 589 игрални
  • 625 документални
  • 134 анимационни

Основният източник за попълване и обогатяване на фонда са произведените филми от киностудиите в страната, обмена с чужбина или дарения.

БНФ е в процес на прехвърляне на горяемия филмов фонд на родното кино на негоряем и електронен носител.

Съхраняват се и над 3 000 видеокасети.